Brakuje wody w wodoci‘gu? Studnia głębinowa straciła wydajnoć? Szybko rozwi‘żemy problem!

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

55-330 Miękinia, u. Wiliowa 18

tel. 71 317-81-66, fax 71 317-81-62

Miękinia, dnia 21 lipca 2016 r.

REFERENCJE

Zakład Studniarski Janusz Frukacz z siedzibą w Filipowie, ul. Wólczańska 56 w okresie od 17.07.2017 r. do 19.07.2017 r. wykonał renowację czwartorzędowej studni głębinowej o głębokości 39 m. Przeprowadzone prace wraz z pompowaniem oczyszczająco-pomiarowym przyniosły efekt. W wyniku wykonanej renowacji osiągnięto 102,6% wydajności jednostkowej z okresu pompowania bezpośrednio po odwierceniu studni.

Wykonawca na przeprowadzone prace udzielił 5-letniej gwarancji. Powierzone prace zostały wykonane terminowo i z należytą starannością.

Projekt i wykonanie: Danowski - Strony Internetowe